Подното греење овозможува пријатна клима во просторијата-без оглед каде стоите или седите.Нуди рамномерна распределба на топлината во целата просторија.За разлика од поединечните радијатори топлината се дистрибуира насекаде со што не се создаваат студени или премногу топли зони.