Аристон топлинските пумпи овозможуваат врвен комфор и идеална температура во секоја просторија со помал трошок за електрична енергија.Преку ARISTON NET мобилната апликација имате целосна контрола на системот за греење и ладење-односно сетирање на температури,сетирање на временски интервали за работа на системот,како и мониторирање на потрошувачката на енергија!