Радијатори / Радијаторски редуцир
Редуцирот служи за намалување на постоечкиот отвор на радијаторот, поради добивање на потребната димензија за монтажа.
Се изработува во бела боја со лев или десен навој.

Се изработуваат во две димензии : 1'' x 1/2'' и 1'' x 3/8''